Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 7009990
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli

Projekt VETPRO

Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców”

Projekt VETPRO przeznaczony dla osób biorących udział w kształceniu przez szkołę przyszłych handlowców, wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk. Większość z nich to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, często również ich właściciele.

Głównym celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników
w zakresie kształcenia handlowców, zwiększenie ich umiejętności językowych, jak również poznanie bazy dydaktycznej i wyposażenia pracowni zawodowych. Ważnym celem projektu było także wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.

Przy realizacji projektu szkoła współpracowała z dwoma partnerami: North West Academy of English w Wielkiej Brytanii i Internationaler Bund e.V. w Niemczech.
W wymianie doświadczeń wzięły udział 4 grupy liczące 10 osób, pobyt każdej grupy trwał tydzień, dwie grupy wyjechały do Wielkiej Brytanii i dwie grupy do Niemiec.

W wielkiej Brytanii (Irlandii Północnej) uczestnicy brali udział w:

 • warsztatach dotyczących systemu edukacji, kształcenia ogólnego i zawodowego
  w Irlandii Północnej (UK) prowadzonych przez przedstawiciela WELB (Western Education and Library Board),
 • spotkaniu z instruktorem z firmy Austin i obserwacji zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • szkoleniu dotyczącym kształcenia handlowców w North West Regional College,
 • zwiedzaniubazydydaktycznej (North WestRegionalCollege, St. Cecilia's College),
 • szkoleniu prowadzonym przez doradcę biznesowego z North West Marketing na temat rynku pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw.

W Niemczech uczestnicy brali udział w:

 • szkoleniu dotyczącym systemu edukacji kształcenia ogólnego i zawodowego
  w Niemczech prowadzonego przez przedstawiciela IB,
 • szkoleniach dotyczących dualnego systemu kształcenia zawodowego podczas wizyty w DAA (Niemiecka Akademia Zatrudnionych) i IHK (Izba Przemysłowo Handlowa Brandenburia Wschodnia),
 • zwiedzaniu bazy szkoleniowej i dydaktycznej w ośrodku IB we Frankfurcie
  i Neuenhagen,
 • wizycie w zakładzie oferującym praktyki zawodowe EDEKA - koncern spożywczy,
 • warsztatach z zakresu pedagogiki przeżyć.

                Do wyjazdu uczestnicy przygotowywali się uczestnicząc w kursie języka angielskiego prowadzonego na 3 poziomach zaawansowania w szkole językowej.

Wymiernym rezultatem wymiany doświadczeń są przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, w tym broszura zawierająca m.in. scenariusze lekcji z zakresu praktycznej nauki zawodu, program autorski z języka angielskiego zawodowego, wybrane metody pracy z uczniem słabym w zakresie kształcenia zawodowego.

Potwierdzeniem zdobytych doświadczeń są certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego, certyfikaty uczestnictwa w wymianie doświadczeń oraz szczególnie ważny dokument Europass Mobility uznawany we wszystkich krajach europejskich.