Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW W ROKU SZOLNYM 2020/2021

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków musza dokonać samodzielnie wpłaty, podając następujące dane:

  1. Numer rachunku bankowego PZU SA:  77 1240 6960 3014 0110 3048 5561
  2. Numer polisy:  1052806145
  3. Imię i nazwisko dziecka
  4. Datę urodzenia dziecka

 

Wpłaty można dokonać przez bankowość elektroniczną lub na blankiecie wpłaty (wzór jest na stronie szkoły).

Proszę poinformować wychowawców o dokonanej wpłacie.