Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 986938
  • Do końca roku: 260 dni
  • Do wakacji: 71 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-15

  Imieniny: Adolfiny, Odetty

Egzamin maturalny 2021

Drodzy maturzyści. Znajdziecie tutaj wszystkie niezbędne informacje w związku z tegorocznym egzaminem.

Do pobrania zasady przeprowadzenia tegorocznego egzaminu wraz z zasadami bezpieczeństwa.

Poniżej znajduje się również oświadczenie dotyczące egzaminu w formie ustnej.

 

Drodzy Maturzyści,

Informujemy, że w 2021 r.

1) egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

2) zadeklarowane przez Was egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

3) korekty deklaracji uczeń/absolwent może dokonać np. na wypełnionej wcześniej deklaracji lub poprzez ponowne wypełnienie deklaracji – Wersji A w terminie do 7 lutego 2021 r.

4) Jeśli uczeń / absolwent zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

 
 
Absolwent przystępował do egzaminu w latach ubiegłych, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości

 

1.Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi mieć zdane (min. 30% punktów) egzaminy pisemne z: a)języka polskiego (PP)b)matematyki (PP)c)wybranego języka obcego (PP).

2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi zdać tylko ten egzamin pisemny, którego nie zdał w roku 2020.

3.Nie ma obowiązku:

a)przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym b)przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.4. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie uzyskał świadectwa wyłącznie ze względu na to, że nie przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w tym roku uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. złoży wniosek do dyrektora OKE.45. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.6.Absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, z którego już zdawał egzamin, aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik poza ustną częścią egzaminu.7. Jeżeli w latach ubiegłych absolwent nie uzyskał świadectwa wyłącznie ze względu na to, że nie zdał egzaminu lub egzaminów w części ustnej w tym roku uzyska świadectwo, jeżeli do 31 maja 2021 r. złoży wniosek do dyrektora OKE.18.Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).
 
s.9-10