Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

Technikum nr 5

 

ZASADY REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO

                                                          5-letniego Technikum nr 5

                       kształcącego w zawodach:

                        -        Technik handlowiec

                        -        Technik księgarstwa

 

 

 

 Wymagane dokumenty

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z następującymi załącznikami:
 2. Po zakwalifikowaniu do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. 2 podpisane zdjęcia,
 4. karta zdrowia ucznia – po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja główna:

 • Od dnia 11maja do 23 czerwca 2020r. do godz. 15:00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejwraz z dokumentami – nabór elektroniczny,
 • Od dnia 26 do 30 czerwca 2020r do godz. 15:00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Dnia 13 lipca 2020r– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 • Od dnia 11 maja do 14 lipca 2020r– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,
 • Od dnia 13 do 20 lipca 2020r do godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 21 lipca 2020r do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych do szkoły

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Terminy rekrutacji uzupełniającej do oddziałów dysponującymi wolnymi miejscami:

 • Od 22 do 27 lipca 2020r do godz. 15:00- składanie wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
 • 17 sierpnia 2020r- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły, oraz wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 • Od 17 do 21 sierpnia 2020rdo godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu.
 • Dnia 24 sierpnia 2020r. do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

 

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja do Zespołu Szkół Handlowych.