Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

 

 

 Link do rekrutacji online:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslaskie.edu.com.pl%2Fkandydat%2Fapp%2Foffer_school_details_pg.html%3FschoolId%3D375%26fbclid%3DIwAR3X_Zvf9toLA4ni5xPctZWps0UlwBqVd5QgLnIUMe10f9O1O2TKVhd8lVw&h=AT3Cu_ojR6G1x2mDlRkR3ipBce4J60-nUx0mVf7stvDQm-NM9-dVMnD0ggKJbr2AbJi-r7MgcMmUv677cuSJH655wmnzsygSK22qzQ-xSHY_NzHBIaB5ajBqwOCTuvIpimXz5ZdSCQ

 

ZASADY REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO

                                                 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

                                                 kształcącej w zawodzie: sprzedawca

                                                       

                                                                                                             

 

 SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE  PODAJEMY TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  • Od dnia 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – nabór elektroniczny,
  • Od dnia 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.
  • 12 sierpnia 2020Odr. - podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od dnia 12 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych do szkoły

 

 

Zapraszamy do konsultacji telefonicznych.

 

 

 

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z następującymi załącznikami:

  1. Po zakwalifikowaniu do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  2. 2 podpisane zdjęcia,
  3. karta zdrowia ucznia – po ukończeniu szkoły podstawowej.