Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

"Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca"

Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca i technik handlowiec. Uczestnikami projektu będzie 16 uczniów w wieku od 16 do 20 lat. Uczniowie ZSZ są w większości pracownikami młodocianymi na podstawie indywidualnej umowy podpisanej z pracodawcą. Uczniowie Technikum kształcenie praktyczne realizują w formie miesięcznych praktyk zawodowych.

Cele projektu:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży i obsługi klienta na włoskim rynku pracy,
  • zdobycie specjalistycznej wiedzy towaroznawczej w zakresie towarów ekologicznych i zasad ich certyfikowania ,
  • zdobycie wiedzy n/t racjonalnej gospodarki opakowaniami prowadzonej w sklepach na terenie Włoch,
  • poszerzenie kompetencji językowych, wielojęzyczność,
  • uzyskanie uznawanych w Europie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe, posługiwania się technologiami TIK,
  • otwarcie na inną kulturę

Miejsca praktyk

Sklepy detaliczne różnych branż oferujące towary różnych branż w tym produkty regionalne. Uczestnicy zdobywali dodatkowe doświadczenie zawodowe zwiedzając wytwórnię oliwy.

Program kulturowy:

  • Kurs języka włoskiego
  • Wycieczki: San Marino., Florencja
  • Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, historii, geografii, pedagogicznych

Formalne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie:

- Certyfikat języka włoskiego

- Certyfikat uczestnictwa w programie

- Certyfikat ECVET

- Europass Mobilność