Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

Dyrekcja

      Kierownictwo ZSH

DYREKTOR SZKOŁY mgr Iwona Müller
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO mgr Aleksandra Kowolik