Technikum nr 5

maelogoZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

              IM. BOLESŁAWA PRUSA W KATOWICACH

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach z dnia 22 czerwca 2015r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

DO

TECHNIKUM NR 5

ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiot  Klasa
(I, II,III
Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia podręcznika

Nr

dopuszczenia

programu

BHP w zawodzie sprzedawca II Komosa A. Bezpieczeństwo i higiena pracy EKONOMIK

 pomoc

dydaktyczna

Biologia I Emilia Bonar, WeronikaKrzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

Biologia na czasie. Zakres podstawowy.

Obowiązuje sam podręcznik bez kart pracy ucznia

Nowa Era 450/2012
Etyka i kultura zawodu II  Komosa M. Kultura zawodu Ekonomik

 pomoc

dydaktyczna

Chemia I Hassa R., Mrzigod A.,Mrzigod J. To jest chemia.. Zakres podstawowy. Nowa Era 438/2012
Fizyka I Braun M., Śliwa W. Odkryć fizykę Nowa Era 447/2012
Fizyka i astronomia
IV Kaczorowska A., Łysik M. Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy część 2.   Podręcznik dla uczniów LO, LP i T. ŻAK 140/02

DKOS-4015

-101/02

Geografia I Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Oblicza geografii Nowa Era 433/2012
Historia I Buda B., Malczak B. Odkrywamy na nowo. Historia OPERON 456/2012
II
IV Radziwił A., Roszkowski Historia dla maturzysty. Wiek XX 140/04

DKOS-4015

-82/02

Informatyka I Gawełek A. Informatyka OPERON 452/2012
Język angielski I Fall T.Davies P. Wieruszewska M

New Matura Solutions

Elementary lub   Pre-Intermediate

(poziom podręcznika podany po przeprowadzeniu testu poziomuącego)

OXFORD UNIVERSITY PRESS 361/1/2012

J. Sosnowska, M.

  Wieruszewska

Program w oparciu

o nową podstawę

programową.

Rok wydania: 2012

II Fall T.Davies P. Wieruszewska M. New Matura Solutions Elementary / Pre- Intermediate OXFORD UNIVERSITY PRESS 361/1/2012

J.Sosnowska, M. Wieruszewska

Program w

oparciu o nową

podstawę

programową.

Rok wydania: 2012

III Marta Inglot, Izabela Michalak, Anna Milowska, Katarzyna Mrozowska-Linda, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit, Anna Rzeźnik, Agnieszka Saramowicz-Garstecka, Halina Tyliba, Stephen Davies Destination Matura 2015. Repetytorium Poziom podstawowy i rozszerzony Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwo Nowa Era, 2014 681/2014
IV Evans V., Dodey J. Matura repetytorium – poziom podstawowy Express Publishing 357/2011  DKOS-4015-184/02
Język angielski w działalności handlowej
II Magdalena Prekiel Prowadzenie sprzedaży w praktyce. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży. Tom 5 Empi2 - Poznań  73/2013
III Magdalena Prekiel Prowadzenie sprzedaży w praktyce. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży. Tom 5 Empi2 - Poznań  73/2013
IV Magdalena Prekiel Prowadzenie sprzedaży w praktyce. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży. Tom 5 Empi2 - Poznań  73/2013
Język niemiecki I Ćwikowska B., Motta Giorgio

Direktneu 1a

Podręcznik  i ćwiczenia

LEKTORKLETT 50/06

333/1

/201106/z1

II Ćwikowska B., Motta Giorgio Direktneu 1a, 1b LEKTORKLETT

333/1/

201106/z1

333/2/2011/z1 

III Ćwikowska B., Motta Giorgio Direkt 1b 2a LEKTORKLETT
IV Ćwikowska B., Motta Giorgio Direkt  2a LEKTORKLETT

DKOS-5002

-20/06

Język polski I Jagiełło U.,                                     Janicka-Szyszko R.,Steblecka M.

Język polski. Kształcenie kulturowo - literackie i językowe Zakres podstawowy i rozszerzony

Cz.1

OPERON

444/1/

2012

444/2/

2012

II Steblecka,                                     Janicka-Szyszko R.

Kształcenie kulturowo - literackie i językowe  Zakres podstawowy i rozszerzony

Cz.2 i cz. 3

OPERON

444/2/

2012

III Steblecka,                                     Janicka-Szyszko R.

Kształcenie kulturowo - literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony

Cz. 4

OPERON
IV Steblecka,                                     Janicka-Szyszko R.

Kształcenie kulturowo - literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony

Cz.5

OPERON 29/09/S

DKW-4015

-34/01

Marketing w działalności handlowej II,III,IV  brak podręcznika

Matematyka

I Przychoda A., Łaszczyk Z. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Podręcznik klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony WSiP

540/1/

2012

II Przychoda A., Łaszczyk Z. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Podręcznik klasa 2.  Zakres podstawowy i rozszerzony WSiP
III Przychoda A., Łaszczyk Z. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Podręcznik klasa 2.i klasa 3.  Zakres podstawowy i rozszerzony WSiP
IV Przychoda A., Łaszczyk Z.

Matematyka. Poznać, zrozumieć. Podręcznik klasa 4.

Zakres podstawowy i rozszerzony

WSiP
Edukacja dla bezpieczeństwa I Goniewicz M., Smutek Z., Nowak-Kowal A. Edukacja dla bezpieczeństwa OPERON

411/

2012

Obsługa klientów II  Wielgosik I. Obsługa klientow eMPi2
III  Wielgosik I. Obsługa klientow eMPi2
Organizacja i technika sprzedaży I Strzyżewska E., Wielgosik I. Organizacja i technika sprzedaży eMPi2  59/2013
II Strzyżewska E., Wielgosik I. Organizacja i technika sprzedaży eMPi2  59/2013
Podstawy przedsiębiorczości I Jacek Musiałkiewicz Zarys przedsiębiorczości Ekonomik
Pracownia ekonomiki i rachunkowości handlowej III
  1. Mielczarczyk

 Dokumentacja ekonomiczno-

księgowa

 WSiP  38/2013

IV

2015

/2016I

  1. Mielczarczyk

 Dokumentacja ekonomiczno-

księgowa

 WSiP  38/2013
Pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży I  Pańczyk M. Pracownia sprzedaży  eMPi2
II  Pańczyk M. Pracownia sprzedaży  eMPi2

III

2015

/2016

 Pańczyk M. Pracownia sprzedaży  eMPi2
Pracownia techniki biurowej I
  1. Łatka
 Organizacja i technika pracy biurowej  WSiP
II

2014

/15 III

2015/

16IV

Przedsiębiorca w handlu II
III
Religia I red. Marek Z. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla I klasy liceum  i technikum WAM 1372/2002 AZ-4-01/1
II red. Marek Z. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum  oraz II i III  technikum WAM 911/2003 AZ-4-01/1
III red. Marek Z. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum  oraz II i III  technikum WAM 911/2003 AZ-4-01/1
IV red. Marek Z. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla I klasy liceum  i technikum   WAM

3900/

2003/2004

AZ-4-01/1
Towar jako przedmiot handlu I,II Rawdanowicz H.

Ogólne wiadomości z towaroznawstwa

WSiP
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności WSiP
Misiarz M., Kocierz K. Towaroznawstwo. Podręcznik dla zawodu sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej. REA
Miller P., Rawdanowicz H. Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych WSiP
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności WSiP
Wiedza o kulturze I Panek W. Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkółponadgimnazjalnych Wydawnictwo Polskie w Wołominie 366/2011
Wiedza o społeczeństwie I Smutek Z., Maleska J. WOS. Odkrywamy na  nowo OPERON 407/2011
II
III
IV Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla LO, LP i T (wydanie trzecie zmienione).

OPERON 139/04

DKOS-4015

-27/02

Wychowanie do życia w rodzinie I Red. Król T., Ryś M. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkółponadgimnazjalnych RUBIKON 270/01

DKOS-4015

-27/02

II Red. Król T., Ryś M. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkółponadgimnazjalnych RUBIKON 270/01

DKOS-4015-

27/02

III Red. Król T., Ryś M. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkółponadgimnazjalnych RUBIKON 270/01

DKOS-4015-

27/02

IV
Historia i społeczeństwo

2014

/2015 III

Blicki A., Burda B., Szymanek M Historia i społeczeństwo Operon

2015

/16 IV

Blicki A., Burda B., Szymanek M Historia i społeczeństwo Operon
Wychowanie fizyczne

I, II,

III, IV

Brak podręcznika

DKW-4014-

88/01

PRZEDMIOTY ZAWODOWE stara podstawa programowa
Ekonomika handlu IV Komosa A. Ekonomika handlu cz. 1-3 EKONOMIK

2305/T-5,

T-3,SP/

MEN/

1997.07.16

Rachunkowość handlowa IV Padurek B. Rachunkowość handlowa cz. 1-3 Wydaw. BożenaPadurek

Cz. 1 – 

Cz.2 – 9/2008

Cz. 3 -1/2009

341[03]MEN/

2009.02.03

Towaroznawstwo

podręczniki do wyboru

IV Miller P., Rawdanowicz H. Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych WSiP 01/2005
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności WSiP 28/2008
Misiarz M., Kocierz K. Towaroznawstwo. Podręcznik dla zawodu sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej. REA 28/2008

2305/T-5,T-3,SP/MEN/

1997.07.16

Marketing IV Musiałkiewicz J. Marketing EKONOMIK 39/97

2305/T-5,T-3,SP/MEN/

1997.07.16

Pracownia informatyczno-handlowa IV brak podręcznika
Język angielski zawodowy IV Magdalena Prekiel Język angielski zawodowy dla sprzedawcy i technika handlowca Empi2 - Poznań Magdalena Prekiel

2305/T-5,T-3,SP/MEN/

1997.07.16

WYDARZENIA

wybierz datę

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenia

  • 1

Login Form

filmy

tlo100

ZSH KATOWICE VIDEO

DSC06134

My na mapie

ZSH KATOWICE - MY POTRAFIMY VIDEO

DSC06107